Welkom op de contaminatiesite. Wat is een contaminatie ook alweer? Wat is de bedoeling van deze site?
Zoeken op de contaminatiesite.Zoek op trefwoord, Categorie, Bekende Nederlander etc.
Toevoegen aan de contaminatiesite. Voeg uw contaminatie toe aan de database
Reacties op de contaminatiesite.Geef kritiek of uit lof op deze site

 

contaminatie (de ~ (v.))

verkeerde combinatie van verschillende uitdrukkingen
[zoals b.v. in 'iem. optelefoneren']

Bron: www.woordenboek.nl januari 2001contamina'tie v [-naa(t)sie] (-ties)

taalk. vermenging van twee in betekenis verwante woorden: b.v. verexcuseren
uit verontschuldigen en excuseren; ook konta-.

Bron: Kramers, Achttiende oplage, 19e druk 1987contaminatie (de ~ (v.))

Een ineensmelting van twee woorden of uitdrukkingen

Bron: De kleine Koenen 1984Contamina'tie [-mn(t)s] ( <Lat. ), v. ( -s ), ( taalk. )

het dooreen halen van verschillende uitdrukkingen,
waardoor een verkeerd geheel ontstaat: "dat kost duur"
is een contaminatie van "dat is duur" en "dat kost veel".

Bron: van Dale, Nieuw handwoordenboek der Nederlandse taal.
achtste, opnieuw bewerkte en aangevulde druk 1977contamina'tie, v. -s 

(lat. contaminatio:)taalk. ineensmelting van twee woorden of uitdrukkingen: b.v. iemand een sigaar aanpresenteren; ook k-.


Bron: M.J.Koenen, J.Endepols
Verklarend handwoordenboek der NEDERLANDSE TAAL
(tevens vreemde-woordentolk) Vooral ten dienste van het onderwijs. 25e druk1960 (prijs Nlg 10,90) Contaminatie

(spraakk. eig. bederf, versmelting, nl. het inwerken van twee woorden of uitdrukkingen op elkaar), v, -s; iem. een sigaar aanpresenteeren (nl. aanbieden en presenteeren); den bal missen (nl. de plank missen in het kegelspel en den bal misslaan); iem. een kool bakken (nl. een kool stoven en een poets bakken). (t = ts)

Bron: VERKLAREND HANDWOORDENBOEK DER NEDERLANDSCHE TAAL,
(TEVENS WOORDENTOLK) VOORAL TEN DIENSTE VAN HET ONDERWIJS,

DOOR M. J. KOENEN.
ACHTSTE, VERMEERDERDE DRUK. MAASTRICHT, MEI 1909TIP: Ook voor definities van contaminaties houden we ons zeer aanbevolen! Heb je nog een andere definitie? Mail deze dan met vermelding van bron naar het contaminatieteam.

    V-1.20.0121wwitchcraft  Design & Perl-scripts 2001 - 2020    PMSoft