Definities

Alleen de taalkundige omschrijving wordt hier weergegeven

 

 1. verkeerde combinatie van verschillende uitdrukkingen
  [zoals b.v. in 'iem. optelefoneren']
  Bron: www.woordenboek.nl januari 2001
 2. vermenging van twee in betekenis verwante woorden: b.v. verexcuseren uit verontschuldigen en excuseren
  Bron: Kramers, Achttiende oplage, 19e druk 1987
 3. Een ineensmelting van twee woorden of uitdrukkingen
  Bron: De kleine Koenen 1984
 4. het dooreen halen van verschillende uitdrukkingen, waardoor een verkeerd geheel ontstaat: "dat kost duur" is een contaminatie van "dat is duur" en "dat kost veel".
  Bron: van Dale, Nieuw Handwoordenboek der Nederlandse taal, achtste druk 1977
 5. (lat. contaminatio:) ineensmelting van twee woorden of uitdrukkingen: b.v. iemand een sigaar aanpresenteren; ook k-.
  Bron: M.J.Koenen, J.Endepols
  Verklarend handwoordenboek der NEDERLANDSE TAAL
  (tevens vreemde-woordentolk) Vooral ten dienste van het onderwijs. 25e druk1960 (prijs Nlg 10,90)
 6. contamina'tie, v. -s 
  (lat. contaminatio:)taalk. ineensmelting van twee woorden of uitdrukkingen: b.v. iemand een sigaar aanpresenteren; ook k-. 
  Bron: M.J.Koenen, J.Endepols
  Verklarend handwoordenboek der NEDERLANDSE TAAL
  (tevens vreemde-woordentolk) Vooral ten dienste van het onderwijs. 25e druk1960 (prijs Nlg 10,90) 
 7. (spraakk. eig. bederf, versmelting, nl. het inwerken van twee woorden of uitdrukkingen op elkaar), v, -s; iem. een sigaar aanpresenteeren (nl. aanbieden en presenteeren); den bal missen (nl. de plank missen in het kegelspel en den bal misslaan); iem. een kool bakken (nl. een kool stoven en een poets bakken). (t = ts)Bron: VERKLAREND HANDWOORDENBOEK DER NEDERLANDSCHE TAAL,
  (TEVENS WOORDENTOLK) VOORAL TEN DIENSTE VAN HET ONDERWIJS,
  DOOR M. J. KOENEN.
  ACHTSTE, VERMEERDERDE DRUK. MAASTRICHT, MEI 1909


TIP: Ook voor definities van contaminaties houden we ons zeer aanbevolen! Heb je nog een andere definitie? Mail deze dan met vermelding van bron naar het contaminatieteam. info@contaminatie.nl

welkom definitie van wat een contaminatie is en de nieuwste contaminatie.
andere definities Andere definities van wat een contaminatie is
zoeken zoeken naar een contaminatie op trefwoord.
toevoegen voeg zelf je gehoorde contaminatie toe.
waarom waarom deze site? 
reacties geef je reactie op deze site, of lees reacties van anderen.
laatste 30 contaminaties de 30 laatst toegevoegde contaminaties